6-BYT

Rating a informácie o 6-BYT

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 6-BYT 11089 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 190261. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 77.7319% spoločností je horších ako 6-BYT.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 6-BYT" href="http://6-byt.sk-rating.com/">
   <img src="http://6-byt.sk-rating.com/6-byt.png" width="150" height="25" alt="Rating 6-BYT" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 6-BYT

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia